0
 0 LT | EN

Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimasDarbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius
2017 m. III ketv.
Vid. mėnesinis darbo užmokestis (bruto, Eur)
2017 m. III ketv.
Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius
2016 m.
Vid. mėnesinis darbo užmokestis (bruto, Eur)
2016 m.
Gydytojai18014791821329
Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu7585681769
Slaugytojai121857117813
Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu6056756542
Kitas personalas6573067726
Didinti šriftą
Kontrastas